INUGURACIÓN DO CURSO ACADÉMICO 2019

Santiago a 9 de maio de 2019

No marco do salón de actos principal da Escola Galega de Administración Pública-EGAP en Santiago, foi celebrado o acto solemne de inauguración do curso 2019 da ACVG.


 

O presidente da ACVG, Antonio Crespo, deu a benvida os asistentes así como as grazas o Secretario Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, D.José Alberto Díez de Castro en representación da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional Dna Carmen Pomar.
Seguidamente o Presidente da ACVG deu a palabra o Secretario Xeral da Academia para proceder a lectura da memoria da ACVG do ano 2018.

 

Castor Rivero, Vicepresidente da ACVG, foi o encargado da presentación do Profesor Vázquez  Varela, e a súa relación coa nosa profesión Veterinaria.

 
O ponente e Catedrático Xubilado da Universidade de Santiago de Compostela Doctor José Manuel Vázquez Varela, glosou durante una hora os diferentes aspectos da veterinaria popular antiga, os seus remedios, tratamentos, supersticións ou crenzas que curaban os animáis na antiguedade, así como as relacións entre a veterinaria galega de séculos anteriores con outra veterinaria de outros continentes alonxados de nós. 

 

Alba Rodríguez García, Veterinaria graduada na USC-Veterinaria Lugo no curso 2017/2018 foi a diplomada pola Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia por acadar o mellor expediente académico.Finalmente o Presidente cerrou a  sesión dando as grazas os asistentes, felicitando o ponente e rematou cun breve relato do curso 2018 e como afrontar o futuro da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia dirixido os asistentes académicos e público presente.

 

A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos. Xornada organizada xunto co CGG.

 Santiago 3 de abril de 2019


 
 Foto Consello da Cultura de Galicia


Noticia extracto do CCG.

Vespertina, vespa asiática, velutina…son moitas as denominacións para referirse a este insecto invasor que está a causar estragos na apicultura, ameaza o equilibrio do ecosistema e afecta á saúde das persoas. Expertos e científicos que levan tempo analizando e investigando o seu comportamento xuntáronse no Consello da Cultura Galega para coñecer o estado da cuestión e tentar poñer solucións enriba da mesa. 

A xornada foi inaugurada pola presidenta do Consello da Cultura de Galicia, Rosario Álvarez; o presidente da FEGAMP, Alfredo Díaz e Antonio Crespo, presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. 

 

En Galicia vívese con preocupación a propagación da Vespa velutina, coñecida como “Vespa asiática”, pois este insecto invasor está a causar estragos na apicultura, ameaza o equilibrio do ecosistema e afecta á saúde das persoas. Desde a súa chegada ás nosas vidas, a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia (ACVG) foi sensible ás necesidades da sociedade fronte a esta avéspora invasora, pois os veterinarios son responsables da saúde e benestar das abellas e a Vespa velutina é unha cazadora masiva delas. O Consello da Cultura Galega tampouco permaneceu alleo ao problema, tanto pola obriga de protección do patrimonio natural e a necesidade de garantir o dereito de todos a recibir os beneficios do progreso das ciencias e das súas aplicacións, coma polo feito de entender que a acción cultural debe atinxir as múltiples facetas da vida humana e das sociedades, tal e como indica a lei de creación desta institución.

Os expertos e expertas salientan a necesidade de afrontarmos de xeito efectivo as dimensións e os conflitos sociais inherentes á investigación e xestión da invasiva Vespa velutina, esa preocupante descoñecida. O Consello da Cultura Galega, a través da súa Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade vén realizando un importante labor de divulgación científica coa publicación de libros, a elaboración de recursos e a organización de encontros que contribúen a poñer de manifesto o diálogo entre as dúas culturas, como as acuñou C. P. Snow. E nesa liña se inscribe esta xornada: a ciencia que non se divulga á sociedade é coma se non existise.
A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos, organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, será un espazo de encontro entre o ámbito da investigación científica, os apicultores e os axentes involucrados na loita contra a especie invasora, para intercambiar información e para tentar responder de forma autorizada e matizada as preguntas do mundo real en relación coa ameaza da Vespa velutina.

 
Foto CCG

Programa:

09:45 horas
Inauguración
10:15 horas
Intelixencia artificial aplicada á monitorización da distribución espacio-temporal de pragas. A plataforma VeluMap
Luis Rodríguez Lado, doutor en Bioloxía e xerente de GEOFORSK
11:00 horas
A Vespa velutina en Galicia: a necesidade de avances no campo científico
Xesús Feás, Académico Correspondente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
11:45 horas
Pausa
12:00 horas
Mesa redonda
Modera: Antonio Crespo Iglesias, presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
Xesús Asorey Martinez, Asociación Galega de Apicultura, AGA
Mª Esther Ordóñez Dios, Agrupación Apícola de Galicia
Representante Asociación Apícola Abellas Nais
Xesús Feás, Académico Correspondente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia 

 
As conferencias, así como o relatorio do acto, están a disposición no seguinte enderezo do CONSELLO DA CULTURA DE GALICIA.
 
 

Julio Feijóo Mera, novo ACADÉMICO CORRESPONDENTE


O pasado día 20 de decembro, no marco do Colexio Oficial de Veterinarios de Ourense, Julio Feijóo tomou posesión como novo académico correspondente da ACVG.


 O novo académico fixo o seu discurso de entrada sobre o gando vacún de carne de Galicia mediante a conferencia "O sector vacún de carne en Galicia dende a entrada de España na UE".


Unha conferencia sobre este sector tan importante na economía agraria galega, no que Julio Feijóo foi analizando datos dende o ano 1986 ata a actualidade sobre o peso social y económico do vacún de carne en Galicia.

Destacou a influencia da IXP Ternera Gallega, as campañas de saneamento gandeiro, as distintas axudas da PAC e a xestión dos libros xenealóxicos.

A resposta o novo académico foi a cargo de D. Miguel Fernández Rodríguez, académico de número-fundador da ACVG que loubóu os méritos tanto acádemicos como persoais do novo académico así como o seu amplo coñecemento do sector tanto gandeiro do que versou a súa ponencia, como do pesqueiro e de saúde pública.


Clausurou a sesión o presidente da ACVG, D. Antonio Crespo Iglesias, agradecéndolle o Colexio de Veterinarios de Ourense o través do seu Presidente, a súa implicación no desenvolvemento do acto, así como as autoridades presentes no acto.

 

RICARDO IGNACIO VECILLAS ROJO, NOVO ACADÉMICO DE NÚMERO

Ricardo Ignacio Vecillas Rojo, tomou posesión como Académico de Número o pasado 28 de novembro.

 

 A sesión pública solemne tivo lugar o mércores, día 28 de novembro de 2018, ás 18 horas, no salón de actos do Colexio Oficial de Veterinarios de Ourense, contando con numerosa afluencia de público  e autoridades.

Para a toma de posesión o novo Académico  de Número,  Ricardo Ignacio Vecillas Rojo pronunciou o seu discurso de ingreso titulado: "Os alérxenos na restauración colectiva".

O discurso foi unha excelente disertación sobre a lexislación vixente en Saúde Pública nun tema tan visible na sociedade e sobor de todo na restauración colectiva, onde o recipendiario incideu con máis énfase. O análise dos distintos alérxenos, a súa prevención ou alerta da súa presenza relacionado cos consumidores e clientes de restauración colectiva foi desgranado e seguido con interese polo numeroso público congregado no Colexio Oficial.
O discurso de réplica foi a cargo do Académico de Número-Promotor Ilmo Sr. José Luis Benedito Castellote, quen previamente glosóu os seus méritos académicos, profesionáis e humanos do novo Académico de Número, de quen destacou de xeito especial o seu traballo no eido da Saúde Pública tanto local como a nivel nacional.


A sesión académica rematou coa clausura do Presidente da Academia, D. Antonio Crespo Iglesias  quen agradeceu a presenza de autoridades, académicos, colegas e público en xeral.