ACTIVIDADES DOS ACADÉMICOS-PATROCINIO MORRONDO

 
Entrevista a Académica Patrocinio Morrondo na CRTVG como muller investigadora no que nos fala sobre a súa actividade en Kenia nun proxecto de investigación e de outro coa Asociación do Corzo Español e en xeral sobre a súa laboura de investigación na USC e como Académica da ACVG.
https://drive.google.com/file/d/1YRV4a2uT1PeBK3FgXbJZod72-7MILl-m/view?usp=sharingA CRTVG é socia do Pacto Mundial das Nacións Unidas e encadra as súas accións de Responsabilidade Social Corporativa no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da ONU.
 
O obxectivo desta campaña é romper prexuízos e visibilizar mulleres investigadoras referentes nos seus eidos de traballo, para que sexan modelos a seguir polas nenas e mozas galegas que están a pensar no seu futuro.