Novo Académico Correspondente, José Manuel Alonso de Vega


Solemne sesión pública de toma de posesión celebrada o 17 de Decembro de 2015.No salón de actos do Pazo de San Roque (Santiago de Compostela),  tivo lugar o acto no que José Manuel Alonso pronunciou o seu discurso de ingreso como Académico Correspondente co título: "Evaluación clínica y Electrofisiológica en las lesiones de los Nervios Periféricos".

O discurso de contestación foi pronunciado pola Académica de número Patrocinio Morrondo Pelayo, quen glosou os méritos académicos e profesionais do xa Académico Correspondente.