ELECCIÓNS PARA CARGOS UNIPERSOAIS VACANTES DA XUNTA DE GOBERNO

Sorteo da Mesa Electoral (30-4-2015) 
Tras a realización do correspondente sorteo, saíron elixidos para formar parte da MESA ELECTORAL, os seguintes Académicos: 
TITULARES:
D. Carlos Franco Abuín.
D. José Ramón Justo Feijóo.
D. Ricardo Vecillas Rojo.
SUPLENTES:
D. Mauricio Alonso Troncoso.
Dª. Cristina Castillo Rodríguez
Dª Mª Patrocinio Morrondo Pelayo- Proclamación provisional de candidaturas (20-4-2015).

- Pilar Bermejo Díaz de Rábago:  Vicepresidenta y Secretaria de actas.
- Castor José Rivero Martínez:    Vicepresidente.


- Acceso á convocatoria completaCONVOCATORIA