Julio Feijóo Mera, novo ACADÉMICO CORRESPONDENTE


O pasado día 20 de decembro, no marco do Colexio Oficial de Veterinarios de Ourense, Julio Feijóo tomou posesión como novo académico correspondente da ACVG.


 O novo académico fixo o seu discurso de entrada sobre o gando vacún de carne de Galicia mediante a conferencia "O sector vacún de carne en Galicia dende a entrada de España na UE".


Unha conferencia sobre este sector tan importante na economía agraria galega, no que Julio Feijóo foi analizando datos dende o ano 1986 ata a actualidade sobre o peso social y económico do vacún de carne en Galicia.

Destacou a influencia da IXP Ternera Gallega, as campañas de saneamento gandeiro, as distintas axudas da PAC e a xestión dos libros xenealóxicos.

A resposta o novo académico foi a cargo de D. Miguel Fernández Rodríguez, académico de número-fundador da ACVG que loubóu os méritos tanto acádemicos como persoais do novo académico así como o seu amplo coñecemento do sector tanto gandeiro do que versou a súa ponencia, como do pesqueiro e de saúde pública.


Clausurou a sesión o presidente da ACVG, D. Antonio Crespo Iglesias, agradecéndolle o Colexio de Veterinarios de Ourense o través do seu Presidente, a súa implicación no desenvolvemento do acto, así como as autoridades presentes no acto.

 

RICARDO IGNACIO VECILLAS ROJO, NOVO ACADÉMICO DE NÚMERO

Ricardo Ignacio Vecillas Rojo, tomou posesión como Académico de Número o pasado 28 de novembro.

 

 A sesión pública solemne tivo lugar o mércores, día 28 de novembro de 2018, ás 18 horas, no salón de actos do Colexio Oficial de Veterinarios de Ourense, contando con numerosa afluencia de público  e autoridades.

Para a toma de posesión o novo Académico  de Número,  Ricardo Ignacio Vecillas Rojo pronunciou o seu discurso de ingreso titulado: "Os alérxenos na restauración colectiva".

O discurso foi unha excelente disertación sobre a lexislación vixente en Saúde Pública nun tema tan visible na sociedade e sobor de todo na restauración colectiva, onde o recipendiario incideu con máis énfase. O análise dos distintos alérxenos, a súa prevención ou alerta da súa presenza relacionado cos consumidores e clientes de restauración colectiva foi desgranado e seguido con interese polo numeroso público congregado no Colexio Oficial.
O discurso de réplica foi a cargo do Académico de Número-Promotor Ilmo Sr. José Luis Benedito Castellote, quen previamente glosóu os seus méritos académicos, profesionáis e humanos do novo Académico de Número, de quen destacou de xeito especial o seu traballo no eido da Saúde Pública tanto local como a nivel nacional.


A sesión académica rematou coa clausura do Presidente da Academia, D. Antonio Crespo Iglesias  quen agradeceu a presenza de autoridades, académicos, colegas e público en xeral.