ACTIVIDADE DOS ACADÉMICOS

Os académicos de número Pablo Díez Baños e Patrocinio Morrondo Pelayo participaron en Kenia nun proxecto de identificación de infeccións parasitarias de elefantes e rinocerontes.

Díez e Morrondo supervisaron a toma de mostras de feces, sangue e parásitos que serán analizadas na Facultade de Veterinaria de Lugo que colabora co Servicio de Fauna de Kenia para determinar as especies parasitarias que afectan a elefantes e rinocerontes en diversas reservas naturais do país africano.

Noticia prensa


ACTIVIDADES DOS ACADÉMICOSO Académico Correspondente Alberto Portela recibiu o premio da Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León polo traballo titulado: “Listeria monocytogenes en platos preparados”, patrocinado polo Consello de Colexios Oficiais de Veterinarios de Castilla y León.
O traballo de Portela trata dunha rigorosa investigación en torno a listeriose, unha doenza que representa unha das maiores preocupacións da seguridade alimentaria, xa que está considerada polos responsables da saúde pública coma un dos perigos biolóxicos mais importantes, pola súa alta taxa de mortalidade, que pode acadar o trinta por cento.
 

A entrega do galardón tivo lugar en León, o pasado 14 de febreiro de 2018, con motivo da sesión solemne de apertura do curso de 2018 da Academia de Ciencias Veterinarias castelán-leonesa, que presidiu o seu presidente Elías Fernando Rodríguez Ferri.

ACTIVIDADES DOS ACADÉMICOSO Académico de Número Mauricio Alonso Troncoso impartiu unha conferencia maxistral, o pasado 5 de decembro de 2017, no Salón de Actos do Instituto de Enseñanza Secundaria de Fene (A Coruña), co título "Evolución Humana e Domesticación", dirixida a alumnas e alumnos de Bacharelato.

A conferencia versou sobre a evolución da especie humana como especie animal (hominización),  e a descrición dos primeiros Homo spp. que contribuíron a aparición de H. sapiens, xunto coa incrible odisea humana e o longo camiño percorrido desde a súa saída de África (a diáspora humana), e as distintas rutas migratorias colonizando o mundo. O impacto trascendental que supuxo a súa autodomesticación conxuntamente cos lobos arcaicos nos primeiros protocans. Produciu cambios definitivos en ambas especies (coevolución entre sí). Os cans poden ser mesmo o catalizador da nosa civilización.
A culminación disto, foi hai 12.000-10.000 anos, coa chegada da revolución Neolítica  e o xurdimento da agricultura e a gandería (a domesticación das especies), xunto co sedentarismo, o que favoreceu a súa auto-domesticación. Describiuse o proceso da domesticación e as súas características nas distintas especies animais, así coma os agriotipos das especies domesticadas máis coñecidas.
Alonso Troncoso fixo especial fincapé na importancia da biodiversidade e a variabilidade xenética dos animais domesticados e dos seus parentes salvaxes, favorecendo a capacidade de adaptación aos cambios ambientais e a súa evolución, ademais do enorme recurso que supoñen os animais salvaxes e a introdución da vida silvestre na gandería, co aproveitamento doutros nichos ecolóxicos e como novos recursos de proteínas.
Finalizou coa forma en que H. sapiens encare a súa evolución e o seu futuro co respecto ao cambio climático e que radica en asumir que a Natureza é un organismo vivo, un inmenso tecido vital ou un todo conectado; unha rede da vida global interconectada e da que o ser humano é unha parte da mesma, do mesmo xeito que calquera outro animal ou planta, ou anaco de roca e da cal non somos os señores da Natureza. A vida seguirá con ou sen H. sapiens.