PARTICIPACIÓN NA FORMACIÓN DE CORPOS E FORZAS DE SEGURIDADE DE GALICIA

Froito da colaboración formalizada coa Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)
 
A Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia participou na formación de profesionais da seguridade de Galicia, coa impartición de clases en diferentes temáticas: policía sanitaria e bioseguridade en explotacións, a lexislación sobre animais perigrosos e en cautividade, aspectos sanitarios e de benestar animal nas matanzas domiciliarias, lei de caza, recuperación e conservación de recursos xenéticos animais, funcións ecompetencias dos veterinarios oficiais, etc.
As actividades foron desenvolvidas o pasado mes de outubro de 2015, na Estrada (Pontevedra) donde ten a súa sede a AGASP, coa participación dos Académicos de Número José Luis Vérez Fraguela, José Luis Factor Rodríguez e Castor Rivero Martínez, e os Académicos Correspondentes Gonzalo Fernández Rodríguez, Juan José Gómez Fernández e Antón Ocampo Cardalda.
Para os axentes da seguridade pública de Galicia, con esta participación  da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, quedou ben patente a importancia e o papel dos veterinarios na sociedade.

Rodrigo Muiño, ACADÉMICO CORRESPONDENTE


O pasado día 2 de Outubro de 2015, ás 18 horas, na Sala de Xuntas da Facultade de Veterinaria de Lugo tivo lugar a solemne sesión pública con motivo da toma de posesión do Académico Correspondente  D. Rodrigo Muiño Otero, quen pronunciou o seu discurso de ingreso co título: “Identificación de subpoblacións espermáticas en bovino: predicción da fertilidade” O discurso de contestación foi pronunciado polo Académico de número, D. José Luis Benedito Castelliote.

CENTENARIO DO EDIFICIO DA ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO

Co gallo do centenario da inauguración do edificio da Antiga Escola de Veterinaria de Santiago (actual Parlamento de Galicia), esta Academia organizou un acto conmemorativo o pasado día 25 de setembro de 2015 co seguinte programa:

16:00.- Visita guiada ao Parlamento de Galicia.


Coa recepción por parte do Vicepresidente do Parlamento D. Miguel Santalices, quen como profesional da medicina humana recordou a importancia da profesión veterinaria sobre todo no eido da saúde pública na que el ten exercido, e suliñou un feito concreto do que el foi testemuña como foi o pael destacado dos veterinarios de saúde pública de Ourense na epidemioloxía do sindrome tóxico polo aceite de colza desnaturalizado.


17:30.- Sesión Académica Solemne de conmemoración do centenario da Escola Veterinaria de Galicia,  no Instituto Rosalía de Castro (Primeira sede da Escola de Veterinaria de Santiago) cos seguintes contidos:
- Inauguración polo Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez.
Na súa intervención salientou o avance da Veterinaria nos últimos 30 anos desde a creación da súa Facultade na cidade de Lugo, o único centro do campus lucense que conta con homologación europea, o que aumenta o seu prestixio fóra de Galicia e a converte no centro universitario con maior porcentaxe de alumnado procedente de fóra da nosa comunidade.


- Charla do Académico Dr. D.Alberto Portela: "Hace 100 años: 1915 Inauguración do edificio como Escola de Veterinaria (1882-1924). Na maxistral intervención o Dr. Portela aportou múltiples datos históricos dos avatares do edificio, do alumnado, do profesorado e da sociedade compostelá e galega da época.

- Proxección de películas antigas a cargo de Fernando Camarero (País Vasco): As oríxes da Veterinaria en Galicia. O Dr. Camarero nunha excepcional montaxe realizada por el mismo, aportou documentos cinematográficos inéditos do primeiro tercio do século XX rodados no rural de Galicia e que son de grande interese veterinario e etnográfico.

- Charla do Académico da Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Dr. D. José ManueMartínez: Reflexións históricas sobre a alimentación. O profesoremérito da Universidade de León fixo un interesante percorrido da historia da alimentación en España a partir da revisión de diferentes fontes escritas e da literatura española.

Acto de Clausura: Presidido polo presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, José Luis Factor, acompañado polo secretario da  Academia de Ciencias Veterinarias de Castela e  León, Francisco Antonio Rojo Vázquez, e pola Académica coorganizadora Pilar Bermejo.

ACTIVIDADES DOS ACADÉMICOS

 Participación dos académicos Patrocinio Morrondo e Juan José Gómez na III Festa da Caza do Xurés 2015, organizada pola Asociación de Tecores do Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés (XURESTEC), o pasado 28 de xuño de 2015.
Celebrouse unha sesión formativa, na Vila Termal de Lobios - Hotel Balneario Río Caldo (Ourense), coa conferencia titualada "Situación actual do estado sanitario dos corzos en Galicia e interese de novos estudos", a cargo da académica de número Patrocinio Morrondo.ENCONTRO COA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA


A Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia e a Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) colaborarán na formación da Policía Autonómica.

O presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, José Luis Factor Rodríguez e o director da AGASP, Luis Menor, reuníronse o pasado 2 de xuño de 2015 na Estrada (Pontevedra) para abordar a colaboración entre ambas entidades.

As dúas academias colaborarán na formación de axentes da Policía Autonómica en asuntos relacionados coa seguridade alimentaria, a sanidade animal e o medio ambiente. Na xuntanza tamén participou o Académico Ricardo Vecillas Rojo.

ELEGIDOS DOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado 13 de mayo de 2105, en el marco de la Junta Plenaria de la Academia se ha procedido a la elección de dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno.
Para los cargos vacantes convocados, resultaron elegidos:
- Vicepresidente: D. Castor José Rivero Martínez.
- Secretaria de Actas: Dna. Pilar Bermejo Díaz de Rábago.


En la mesa electoral participaron D. Mauricio Alonso, D. Ricardo Vecillas y D. Carlos Franco.

Patrocinio Morrondo, distinguida coa insignia de prata da ACE


Patrocinio Morrondo, foi distinguida coa insignia de prata da Asociación do Corzo Español polos seus estudos sobre o estado sanitario do corzo.

A académica recolleu o galardón en Madrid, no marco da feira Cinexética, onde a Asociación do Corzo Español celebrou a súa asemblea xeral.

ELECCIÓNS PARA CARGOS UNIPERSOAIS VACANTES DA XUNTA DE GOBERNO

Sorteo da Mesa Electoral (30-4-2015) 
Tras a realización do correspondente sorteo, saíron elixidos para formar parte da MESA ELECTORAL, os seguintes Académicos: 
TITULARES:
D. Carlos Franco Abuín.
D. José Ramón Justo Feijóo.
D. Ricardo Vecillas Rojo.
SUPLENTES:
D. Mauricio Alonso Troncoso.
Dª. Cristina Castillo Rodríguez
Dª Mª Patrocinio Morrondo Pelayo- Proclamación provisional de candidaturas (20-4-2015).

- Pilar Bermejo Díaz de Rábago:  Vicepresidenta y Secretaria de actas.
- Castor José Rivero Martínez:    Vicepresidente.


- Acceso á convocatoria completaCONVOCATORIA