Presentación do libro "MISIÓN GALLÁSTEGUI"

O acto académico celebrouse o pasado 21 de abril de 2016

O Académico Correspondente D. Alberto Portela Vázquez autor do libro titulado "Misión Gallástegui. La mejora genética agropecuaria", fixo a súa presentación no acto académico celebrado o pasado xoves, día 21 de Abril de 2016, ás 18:30 horas, no salón de actos do Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela.

A sesión académica presidida por D. José Luis Factor, contou coa participación do Vicereitor de Desarrollo Científico e Tecnolóxico do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, D. Andrés Barreiro Lois.INAUGURADO O CURSO ACADÉMICO 2016

A sesión  de inauguración do curso académico 2016 celebrouse o 28 de xaneiro de 2016.
Ao acto inaugural, celebrado no salón de actos da EGAP en Santiago de Compostela, asistiron entre outras autoridades a Conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, Dna. Ángeles Vázquez Mejuto e o Secretario Xeral de Universidades da Xunta de Galicia  D. José Alberto Díez de Castro
Abriu a solemne sesión o Presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, D. José Luis Factor, cunhas palabras de benvida e presentación.
A continuación deuse lectura da memoria de actividades do curso académico 2015, pola Sra. Secretaria da Academia, Dña. María Patrocinio Morrondo.
 
CONFERENCIA INAUGURAL
A conferencia maxistral de inauguración do curso titulada “Organización Veterinaria” correu a cargo de  D. Antonio Crespo Iglesias, Director Xeral de Desenvolvemento Rural e Académico de número da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
A excelente exposición fixo un percorrido da profesión veterinaria ao longo da historia cunha análise pormenorizada da importancia da profesión veterinaria nas distintas civilizacións e sociedades para chegar ao momento actual en Galicia. Para rematar facendo profundas reflexións do momento da profesión veterinaria e albiscando propostas de futuro para un bo desenvolvemento das potencialidades da veterinaria galega.
 ENTREGA DE GALARDÓNS
Entrega do Diploma ao mellor expediente académico do Grao de Veterinaria en Galicia, do curso 2014/2015

O Premio ao Mellor Expediente Académico da Licenciatura de Veterinaria en Galicia da Universidade de Santiago de Compostela en 2014-15 correspondeu a Dna.  Susana Remesar Alonso, que recibiu o Diploma acreditativo de mans do Secretario Xeral de Universidades da Xunta de Galicia  D. José Alberto Díez de Castro, e a continuación deu unhas emotivas palabras de agradecemento e de compromiso coa profesión veterinaria.
INTERVENCIÓN DA CONSELLEIRA DE MEDIO RURAL XG
Ángeles Vázquez sinalou que a prioridade do seu departamento é manter e mellorar o nivel sanitario das explotacións gandeiras, posto que iso “redunda nunha vantaxe competitiva importante para a comercialización dos seus produtos”. Neste senso, agradeceu o labor dos veterinarios, “fundamental no noso día a día”, posto que neles recae a responsabilidade de desenvolver os procesos axeitados para mellorar, consolidar e soster os niveis sanitarios das explotacións gandeiras, á vez que controlan a calidade e a seguridade das producións.
Pola súa parte, destacou que a Consellería do Medio Rural desenvolve diversos programas de erradicación, loita e control de enfermidades animais que xa permitiron diminuír a incidencia dalgunha destas enfermidades a límites próximos a valores de erradicación. Exemplo disto, continuou, son os programas da erradicación da tuberculose e da brucelose bovina, das encefalopatías esponxiformes transmisíbeis (EETs), da brucelose ovina e caprina, o plan sanitario do sector porcino ou avícola e a loita contra as enfermidades apícolas. Sobre estas últimas, Ángeles Vázquez lembrou que se incrementaron nun 11% as axudas establecidas no marco do Plan Nacional Apícola, como medida de apoio que axude a paliar os danos ocasionados polas distintas enfermidades e a presenza da vespa velutina.
Na súa intervención, a conselleira explicou que esta seguridade nas explotacións gandeiras repercute directamente na seguridade alimentaria. As actuacións nesta área, dixo, desenvólvense en cinco ámbitos distintos pero todos eles relacionados. En primeiro lugar está o control da alimentación animal, coa elaboración do Plan Anual de Controis da Alimentación Animal en Galicia. Seguidamente, desenvólvense actuacións no ámbito do Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), en coordinación con Saúde Pública. O terceiro ámbito de actuación é o relativo aos medicamentos veterinarios, sendo a cuarta liña a da calidade do leite para o control de células somáticas, bacterioloxía e inhibidores. Por último, a seguridade alimentaria pasa polo control dos subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano (Sandach). Todos estes controis, subliñou a titular de Medio Rural, son imprescindibles para conseguir unha produción de alimentos de calidade diferenciada que satisfagan a demanda dun mercado plural, esixente e competitivo. Ángeles Vázquez recordou que a produción agropecuaria representa o activo principal da actividade económica rural, medida tanto en termos de Produto Interior Bruto (PIB) como en emprego, de aí que “resulta un elemento clave na fixación da poboación no rural”.
REMATE
A clausura da sesión inaugural correu a cargo do presidente da Academia, que antes de dar por inaugurado o curso, agradeceu a todos os académicos polo labor desenvolvido en pro da institución. Por último, adiantou que para o curso 2016 están programadas numerosas actividades académicas e animou á participación dos académicos para desenvolver todo tipo de actividades en favor da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. 
ACTIVIDADES DOS ACADÉMICOS


No marco do convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Programa A Ponte entre o Ensino Medio e a Universidade, a Académica Cristina Castillo imartiu o pasado 19 de xaneiro de 2016 unha conferencia no IES Monte Neme de Carballo (A Coruña) acerca da Impronta Veterinaria na Escenografía do Quixote.

COLABORACIÓN EN UN CURSO DE PERFECCIONAMIENTOLa Facultad de Formación del Profesorado en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Lugo, lanza el primer Curso de Perfeccionamiento sobre Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) en el ámbito de la educación. La Educación Asistida con Perros (EAP) en la Educación Infantil y Primaria, en el que interviene la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia como entidad colaboradora.
Tendrá lugar en Lugo, desde enero a abril de 2016.
Consta de 12 créditos y está disponible para 30 alumnos.

El interés creciente en técnicas educativas y terapéuticas que incluyen animales de terapia, especialmente perros, ha llevado a desarrollar esta novedosa formación, la primera de sus características organizada por la Universidad de Santiago de Compostela.
Con este curso el alumnado logrará tener la formación necesaria para diseñar y llevar a cabo sesiones de educación asistida con perros, además de aprender las ventajas que conlleva este tipo de intervenciones para niños y niñas con diversidad funcional. 
Para ello, adquirirán nociones básicas acerca de la principal herramienta de trabajo: su perro. Es importante valorar los principales signos de salud y cuando saber si están o no preparados para afrontar el contacto directo con los niños. 
Asímismo el curso pretende concienciar acerca de la importancia que tienen los cuidados básicos de la mascota como garantía de una buena intervención con animales en el ámbito de la educación, de forma que la experiencia resulte gratificante tanto para la mascota como para el niño. 
También se abordarán las diferentes técnicas de educación animal basadas en la obediencia básica y avanzada, envíos direccionales y trucos.

Esta actividad surge gracias al Convenio de Colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia (ACVG), firmado por el Rector de la USC D. Juan Viaño y el Presidente de la ACVG D. José Luis Factor.